top of page

Additionele informatie

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn er een aantal aanvullende aangelegenheden waar we u voorafgaand aan de huur graag van op de hoogte stellen.

Transport

De mobiele keuken wordt zo snel mogelijk op afgesproken locatie geleverd en ook weer opgehaald.

Montage & Demontage

De mobiele units worden volledig startklaar gemaakt en worden na afloop ook weer afgebroken.

Algemene zaken

Drinkwater

Conform de wettelijke drinkwater voorschriften dient de drinkwaterinstallatie voor gebruik gedesinfecteerd en bemonsterd te worden.

Storingsdienst

In de huurprijs inbegrepen is een 24-uurs storingsdienst. Storingen t.g.v. bedieningsfouten en/of stroomspanning problemen vallen niet onder deze service, deze kosten worden doorberekend.

Ondergrond

De ondergrond dient vlak en verhard te zijn. Tevens dient de losplaats ten alle tijde goed bereikbaar te zijn om te laden en lossen. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan het terrein. De huurder zorgt ervoor dat het terrein na verhuring in originele staat wordt hersteld.

Algemene zaken

Transport

Het transport en kraanwerkzaamheden van onze units wordt verzorgt door Pol transport  en zal altijd apart worden geoffreerd. De vrachtauto is met een kraan uitgerust die de container enkel direct naast het voertuig kan laden en lossen. Mocht door de lokale omstandigheden de inzet van een externe kraan nodig zijn dan worden deze kosten apart in rekening gebracht.

1206712-stralis-iveco.jpg
Transport

Montage & Demontage

Zodra de mobiele keuken unit bij u is gearriveerd gaat ons installatieteam direct aan de slag met de installatie en inrichting van uw mobiele keuken. 

 

De mobiele keuken wordt geïnstalleerd en turnkey opgeleverd. 

Na de huurperiode wordt de unit eveneens door ons installatieteam gedeïnstalleerd. 

 

Let wel, werkzaamheden die niet tot onze eigen dienstverlening behoren worden hierbij apart in rekening gebracht.

Montage & Demontage
bottom of page