Algemene zaken

Dit zijn bepaalde voorwaarden waar aan voldaan moet worden, zodat wij ons werk verder kunnen uitvoeren.

Transport

De mobiele keuken wordt zo snel mogelijk op afgesproken locatie geleverd en ook weer opgehaald.

Montage & Demontage

De mobiele units worden volledig startklaar gemaakt en worden na afloop ook weer afgebroken.

Algemene zaken

Drinkwater

Conform de wettelijke drinkwater voorschriften dient de drinkwaterinstallatie voor gebruik gedesinfecteerd en bemonsterd te worden.

Storingsdienst

In de huurprijs inbegrepen is een 24-uurs storingsdienst. Storingen t.g.v. bedieningsfouten en/of stroomspanning problemen vallen niet onder deze service, deze kosten worden doorberekend.

Ondergrond

De ondergrond dient vlak en verhard te zijn. Tevens dient de losplaats ten alle tijde goed bereikbaar te zijn om te laden en lossen. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan het terrein. De huurder zorgt ervoor dat het terrein na verhuring in originele staat wordt hersteld.

 

Transport

Het transport en kraanwerkzaamheden van onze units wordt verzorgt door Pol transport  en zal altijd apart worden geoffreerd. De vrachtauto is met een kraan uitgerust die de container enkel direct naast het voertuig kan laden en lossen. Mocht door de lokale omstandigheden de inzet van een externe kraan nodig zijn dan worden deze kosten apart in rekening gebracht.

1206712-stralis-iveco.jpg
 

Montage & Demontage

Zodra de mobiele keuken op de locatie gearriveerd is, zullen onze gespecialiseerde medewerkers meteen aan de slag gaan met de installatie van de unit. De mobiele keuken wordt volledig geïnstalleerd en klaar gemaakt voor gebruik. Aan het eind van de rit wordt de unit ook weer afgebroken door ons. Voor extra werkzaamheden worden door ons apart in rekening gebracht.